pagina societÓ

 

 

DOJO SUGIYAMA PINEROLO

 Storello Roberto 4░ dan Yoseikan Aiki- Jujitsu

 V. Pramartino, 23 10060 S. Pietro Val Lemina (TO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagina societÓ